Nazwa urzędu: Urząd Gminy
Adres: ul. Długa 63
Miejscowość: Jeżów Sudecki
Kod 58-521

Wójt Gminy Edward Dudek
Zastępca Wójta Małgorzata Poznańska
Sekretarz Gminy Ewa Nidzgorska
Skarbnik Gminy Marta Kędziorek

Urząd Gminy Jeżów Sudecki
NIP: 611-27-26-372
Regon: 000536516

Gmina Jeżów Sudecki
NIP: 611-10-17-308
Regon:  230821687

Kontakt
tel.  75 7-132-254 / 255/ 257
fax. 75 7-132-255 wew. 120

Godziny urzędowania
poniedziałek - od godz. 7.30 do godz. 17.00
wtorek - od godz.od 7.30 do godz. 15.30
środa - od godz.od 7.30 do godz. 15.30
czwartek - od godz.od 7.30 do godz. 15.30
piątek - od godz.od 7.30 do godz. 14.00

WÓJT GMINY PRZYJMUJE INTERESANTÓW W KAŻDY PONIEDZIAŁEK OD GODZ 15-17 W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY