Gmina Jeżów Sudecki

Gmina Jeżów Sudecki położona jest na wzgórzach Gór Kaczawskich , otaczających z północy Kotlinę Jeleniogórską . W skład Gminy wchodzi 8 sołectw :Jeżów Sudecki , Siedlęcin , Dziwiszów , Czernica , Chrośnica , Płoszczyna , Wrzeszczyn , Janówek w których zamieszkuje 6.961. mieszkańców. Podstawową funkcją gminy jest rolnictwo ale istniejące warunku terenowe i przyrodnicze sprzyjają mieszkalnictwu, rozwojowi turystyki, rekreacji i sportu. Tereny wokół Góry Szybowcowej , Wzgórz Dziwiszowskich i Łysej Góry stanowią naturalne zaplecze do uprawiania sportów rekreacyjnych i wypoczynku mieszkańców naszej gminy, oraz amatorów turystki z Jeleniej Góry. Bliskie sąsiedztwo z Jelenią Górą sprawia , że gmina jest atrakcyjna dla inwestorów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i zagrodowego. Unikalne walory przyrodniczo - krajobrazowe objęte są w Parku Krajobrazowym "Doliny Bobru", który na terenie gminy rozciąga się na powierzchni 1797 hektarach, oraz w naturalnych zespołach lasów Gór Kaczawskich.
Gmina Jeżów Sudecki ma bardzo bogatą historię , pierwsze wzmianki historyczne dotyczące miejscowości z terenu gminy dotyczą Dziwiszowa - 1255 rok i Jeżowa Sudeckiego- 14 listopada 1299. W miejscowości Jeżów Sudecki do XVII wieku funkcjonowały kopalnie rud złota i srebra , które wpłynęły na rozwój gospodarczy miejscowości . Po wojnie trzydziestoletniej kopalnie podupadły , a w późniejszym czasie na terenie gminy rozwinęło się tkactwo ręczne. Świadectwem tej wspaniałej historii są zabytki , które uatrakcyjniają naszą "Małą Ojczyznę". Na szczególną uwagę zasługują :

W Jeżowie Sudeckim
- "Dom Gwarków" - wybudowany w 1601 roku , karczma dla górników okolicznych kopalń. Budowla o konstrukcji słupowej, posiada dwie kondygnacje . Wybudowana na planie prostokąta.

- "Krzyż Kozacki"- wzmianka w kronice głosi, ze w okresie wojen napoleońskich dnia 22 sierpnia 1813 roku koło wsi doszło do jakiejś potyczki, w której poległo 3 Kozaków i 5 Francuzów. Wydarzenie te upamiętniono postawieniem krzyża.

W Siedlęcinie
- Wieża książęca w Siedlęcinie jest jednym z najważniejszych zabytków średniowiecznych w Polsce. Bez wątpienia jest także największym i najlepiej zachowanym obiektem tego typu w naszym kraju. Zbudowana została w drugiej dekadzie XIV w. z fundacji księcia Henryka I jaworskiego. Najciekawszym elementem wyposażenia wieży są XIV -wieczne malowidła ścienne, przedstawiające legendę o rycerzu króla Artura - sir Lancelocie z Jeziora (jedyne zachowane takie na świecie). Można je oglądać na drugim piętrze wieży (ich kompleksową konserwację przeprowadzono w roku 2006). Interesujące są również najstarsze zachowane w Polsce stropy drewniane, datowane metodą dendrochronologiczną na lata 1313 i 1314.

- Piece wapiennicze w Siedlęcinie. Pierwszy piec powstał w latach 1779-1780, drugi piec powstał w 1843 roku. Początkowo wypalano wapno drewnem, następnie przebudowano piece tak, aby do wypalania używać węgla kamiennego. Piece służyły mieszkańcom i sprzyjało rozwojowi budownictwa.

W Czernicy:

- Neorenesansowy pałac ,przebudowany w II połowie XIX wieku , utrzymany został w stylu renesansu francuskiego , wokół pałacu znajduje się park
z ocembrowanym stawem .

W Dziwiszowie

- Renesansowy zespół pałacowo- parkowy z II połowy XIX wieku.

Zabytkowe kościoły w Jeżowie Sudeckim , Dziwiszowie, Czernicy, Siedlęcinie , Chrośnicy .

Na rzece Bóbr w Siedlęcinie, Wrzeszczynie znajdują się zapory wodne - elektrownie wodne które, są jednocześnie zabytkami techniki na naszym terenie, spełniają rolę przeciwpowodziową i są źródłem pozyskiwania energii do dnia dzisiejszego.

Od wielu lat główną atrakcją gminy jest uprawianie sportów lotniczych na Górze Szybowcowej, gdzie znajduje się ośrodek szybowcowo - lotniowy. Szybownicy od lat dwudziestych XX wieku wysoko cenią warunki panujące, które umożliwiają uzyskiwanie rekordowych przewyższeń niezbędnych dla zdobycia "diamentów" do odznaki szybowcowej. Obecnie zbocze tej góry to raj dla lotniarzy i paralotniarzy zaawansowanych jak również dla początkujących . Płaski szczyt Góry Szybowcowej jest wykorzystywany jako lotnisko dla samolotów dla Aeroklubu Jeleniogórskiego . Teren góry jest doskonałym miejscem spacerowym i widokowym na panoramę Kotliny Jeleniogórskiej i Karkonoszy .
Na przeciwległym wzgórzu w Dziwiszowie- Łysa Góra znajduje się Mikrostacja Sportów Zimowych Szkoła Narciarska Aeskulap z 4 wyciągami narciarskimi. Miłośnicy nart mogą skorzystać z wielu atrakcji mikrostacji w tym z jazdy na nartach w godzinach nocnych na oświetlonym stoku. Góra posiada sztuczne naśnieżanie co znacznie zwiększa walory ośrodka i daje niezależność od kapryśnej pogody . Do najurokliwszych miejsc należy schronisko "Perła Zachodu" w Siedlęcinie, które jest położone nad jeziorem zaporowym - Modre w Parku Krajobrazowym Doliny Bobru .
Turyści mogą podziwiać te walory podczas pieszych wycieczek po szlakach turystycznych jakie przebiegają przez naszą gminę:

Szlak zielony - biegnący z Jeleniej Góry do Strzyżowca poprzez Park Krajobrazowy Doliny Bobru/ .

Szlak niebieski - Szlak międzynarodowy E 3 - przebiegający na terenie gminy przez Płoszczynę, Chrośnicę .

W 1999 roku Jeżów Sudecki, obchodził swoje 700-lecie powstania z tej okazji została wydana kronika Jeżowa Sudeckiego - Grunau w której opisana jest historia po czasy współczesne.
Gmina utrzymuje bliskie kontakty z byłymi mieszkańcami Jeżowa Sudeckiego, którzy obecnie zamieszkują w Niemczech. Spotkania te są zawsze wielkim przeżyciem dla dawnych mieszkańców, a nam pozwalają na lepsze poznanie historii naszej miejscowości sprzed 1945 rok, oraz nawiązanie bezpośrednie kontakty partnerskie i przyjacielskie. W 2001 roku została ufundowana przez byłych mieszkańców tablica pamiątkowa, która została umieszczona na dawnej Karczmie Sądowej- obecnie Szkole Podstawowej.
Organem gminy jest Rada Gminy. Rada liczy 15 radnych reprezentujących mieszkańców, a jej przewodniczącym jest Artur Smolarek. Rada Gminy sprawuje nadzór nad jednostkami organizacyjnymi gminy, którymi są:
- Zespół Szkół w Jeżowie Sudeckim w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa i Gminne Gimnazjum.
- Szkoły Podstawowe w Siedlęcinie i Czernicy,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Samodzielny Publiczny Gminnny Ośrodek Zdrowia w Jeżowie Sudeckim.
Od 1992 roku Gmina Jeżów Sudecki jest członkiem Stowarzyszenia Gmin Polskich "Euroregionu Nysa", a delegat gminy Edward Dudek jest członkiem konwentu i skarbnikiem stowarzyszenia.
Gmina podpisała porozumienie gminne z gmina niemiecką Vierkirchen i gminą czeską Paseky nad Jizerou.
Na terenie Gminy funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna, która ma swoje drużyny w Jeżowie Sudeckim, Siedlęcinie, Czernicy, Płoszczynie i zrzesza ponad .. strażaków ochotników. Jednostki  Czernica i Jeżów Sudecki działają w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.
O kondycję fizyczna naszych mieszkańców dba Rada Gminna Ludowych Zespołów Sportowych, która zrzesza 300 sportowców i ma bardzo duże osiągnięcia sportowe.
Sąsiedztwo Jeleniej Góry i rozwinięta komunikacja publiczna powoduje olbrzymie zainteresowanie jej mieszkańców terenami budowlanymi na terenie naszej gminie. Widok na panoramą Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej wpływa na atrakcyjność tych terenów pod zabudowę budownictwa mieszkaniowego i usługowego .

Z wyrazami szacunku
Edward Dudek