w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jeżów Sudecki.