Gmina Jeżów Sudecki
Gmina Jeżów Sudecki położona jest w południowo-wschodniej części województwa dolnośląskiego (powiat karkonoski) w Górach Kaczawskich i częściowo na Pogórzu Izerskim.  otaczających z północnego zachodu Kotlinę Jeleniogórską. W skład Gminy wchodzi 8 sołectw: Jeżów Sudecki, Siedlęcin, Dziwiszów, Czernica, Płoszczyna, Chrośnica, Janówek i   Wrzeszczyn,  w których zamieszkuje ponad 7 tys.  mieszkańców. Podstawową funkcją gminy jest rolnictwo ale istniejące warunku terenowe i przyrodnicze sprzyjają mieszkalnictwu, rozwojowi turystyki, rekreacji i sportu. Tereny wokół Góry Szybowcowej, Wzgórz Dziwiszowskich i Łysej Góry stanowią naturalne zaplecze do uprawiania sportów rekreacyjnych i wypoczynku mieszkańców naszej gminy, oraz amatorów turystki z Jeleniej Góry. Bliskie sąsiedztwo z Jelenią Górą sprawia , że gmina jest atrakcyjna dla inwestorów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i zagrodowego. Unikalne walory przyrodniczo - krajobrazowe zlokalizowane  są w Parku Krajobrazowym Doliny Bobru, który na terenie gminy rozciąga się na powierzchni 1797 hektarów oraz w naturalnych zespołach lasów Gór Kaczawskich.
Gmina Jeżów Sudecki ma bardzo bogatą historię. Pierwsze wzmianki historyczne,   miejscowościach z terenu gminy, dotyczą Dziwiszowa - 1255 rok i Jeżowa Sudeckiego- 14 listopada 1299. W miejscowości Jeżów Sudecki do XVII wieku funkcjonowały kopalnie rud złota i srebra, które wpłynęły na rozwój gospodarczy miejscowości. Po wojnie trzydziestoletniej kopalnie podupadły, a w późniejszym czasie na terenie gminy rozwinęło się tkactwo ręczne. Świadectwem tej wspaniałej historii są zabytki, które uatrakcyjniają naszą "Małą Ojczyznę". Na szczególną uwagę zasługują :
W Jeżowie Sudeckim- "Dom Gwarków" - wybudowany w 1601 roku jako karczma dla górników okolicznych kopalń. Budowla o konstrukcji słupowej, posiada dwie kondygnacje. Wybudowana na planie prostokąta.
"Krzyż Kozacki"- wzmianka w kronice głosi, że dnia 22 sierpnia 1813 roku koło wsi doszło do potyczki, w której poległo 3 Kozaków w walce  z oddziałem 40-50 ułanów saskich. Napis na krzyżu głosi: „Tu leży trzech rosyjskich kozaków, pozostawionych przez wroga, pochowanych 22.08.1813 roku” Wydarzenie to upamiętniono tzw. krzyżem kozackim.
W Siedlęcinie- Wieża książęca w Siedlęcinie jeden z najważniejszych zabytków średniowiecznych w Polsce. Bez wątpienia jest także największym i najlepiej zachowanym obiektem tego typu w naszym kraju. Zbudowana została w drugiej dekadzie XIV w. z fundacji księcia Henryka I jaworskiego. Najciekawszym elementem wyposażenia wieży są XIV -wieczne malowidła ścienne, przedstawiające legendę o rycerzu króla Artura - sir Lancelocie z Jeziora (jedyne zachowane takie na świecie). Można je oglądać na drugim piętrze wieży  (ich kompleksową konserwację przeprowadzono w roku 2006). Interesujące są również najstarsze zachowane w Polsce stropy drewniane, datowane metodą dendrochronologiczną na lata 1313 i 1314.
- Piece wapiennicze w na pograniczu Płoszczyny i Siedlęcina. Pierwszy piec powstał w latach 1779-1780, drugi piec powstał w 1843 roku. Początkowo wypalano wapno drewnem, następnie przebudowano piece tak, aby do wypalania używać węgla kamiennego. Piece służyły mieszkańcom i sprzyjało rozwojowi budownictwa.

W Płoszczynie – Grodzisko – średniowieczny zamek przejściowy, składa się z dwóch członów otoczonych obwodowymi murami. Jego centralna część o wymiarach około 80x60 m chronią dwa wały (zewnętrzny i wewnętrzny), które rozdziela sucha fosa. Od północnego zachodu przylega do niego mniejsze od głównej części zamku (ok. 40x60m)-podzamcze, które bronione było wałem i fosa (widoczna od strony południowej). Zamek datowany jest na drugą połowę XIII wieku. Geneza zamku jest ściśle związana z górnictwem srebra i złota, jako miejsce zabezpieczenia urobku przed przewiezieniem go do książęcej stolicy- (zapewne  Legnicy).
W Czernicy – pałac wzniesiono pierwotnie w epoce renesansu w 1543 roku. Poza nielicznymi pierwotnymi fragmentami zachowała się sklepiona sala na parterze z dekoracją malarską z 1563 roku o motywach roślinnych i heraldycznych. Pozostałości fosy oraz otwory kluczowe  w murach obwodowych świadczą, że pałac miał charakter obronny. W wyniku dwóch modernizacji w 1858 oraz w końcu XIX wieku powstał obecny pałac utrzymany w modnym stylu inspirowanym m.in. francuska renesansową architekturą zamkową. Więżę dobudowano dopiero w roku 1911. Reprezentacyjnym pomieszczeniem jest sala balowa na planie koła                      z zachowaną dekoracją malarska o formach secesyjnych. Wokół pałacu znajduje się park
z ocembrowanym stawem.
W Dziwiszowie
Założenie pałacowo – parkowe usytuowane na południowym krańcu wsi. Wieś wzmiankowana jest po raz pierwszy w 1255, a następnie w 1300 roku jako Berwisdorff. Następne średniowieczne wzmianki są z 1314 i 1398 roku. Czas powstania dworu nie jest znany. Jak większość dworów, istniał prawdopodobnie już w połowie XVI wieku jako dwór obronny otoczony fosą. Pierwsze wzmianki o właścicielach pochodzą jednak dopiero z XVIII wieku. Do 1737 roku wieś należała do rodziny Bakisch. W roku 1738 dobra Górnego i Dolnego Dziwiszowa nabył bankier oraz  jeden z najbogatszych kupców Jeleniej Góry  Christian Mentzel. Z renesansowego dworu pozostały do dzisiaj sklepienia i mury parteru, o czym świadczy zachowany we wnętrzu profilowany portal, obramienia okien oraz fragmenty dekoracji sgraffitowej. Generalna przebudowa w stylu klasycystycznym i powiększenie całego założenia nastąpiło w 1778 roku. Na miedziorycie z 1781 roku pałac ma zbliżony wygląd  do obecnego, nie posiada jeszcze wieży, ale zwieńczony był dwoma facjatkami o bogato rozczłonkowanych szczytach. Elewacje zostały gruntownie przebudowane na początku XIX wieku i wtedy podwyższono mury o mezzanino (półpiętro), a po środku starego skrzydła ustawiono wieżę z ażurową latarnią. W chwili obecnej jest to budowla trzykondygnacyjna, związana bezpośrednio z zabudowaniami folwarcznymi. W elewacji ogrodowej występuje ryzalit zwieńczony naczółkiem. Wnętrze zachowało częściowo sztukaterie oraz balustradę klatki schodowej. Pałac zbudowany został na niewielkim wzniesieniu. W połowie XIX wieku został założony niewielki park krajobrazowy. Na osi znajdowała się sadzawka z wodotryskiem z klombami drzew. Na terenie parku znajduje się nieduży, mocno zaniedbany staw.
Zabudowania folwarcze  z XVIII składały się ze stajni koni hodowlanych, stajni koni zarodowych,  stajni koni spacerowych z przejazdem i część mieszkalna, budynek stodoły, obory, chlewu i magazynu uprzęży. Zabudowania zostały przebudowane w XIX w.
Zabytkowe kościoły w Jeżowie Sudeckim , Dziwiszowie, Czernicy, Siedlęcinie , Chrośnicy .
Na rzece Bóbr w Siedlęcinie i Wrzeszczynie znajdują się zapory wodne - elektrownie wodne które, są jednocześnie zabytkami techniki na naszym terenie, spełniają rolę przeciwpowodziową i są źródłem pozyskiwania energii do dnia dzisiejszego.
Od wielu lat główną atrakcją gminy jest uprawianie sportów lotniczych na Górze Szybowcowej, gdzie znajduje się ośrodek szybowcowo - lotniowy. Szybownicy od lat dwudziestych XX wieku wysoko cenią  panujące tu marunki, które umożliwiają uzyskiwanie rekordowych przewyższeń niezbędnych dla zdobycia "diamentów" do odznaki szybowcowej. Obecnie zbocze tej góry to raj dla lotniarzy i paralotniarzy zaawansowanych jak również dla początkujących . Płaski szczyt Góry Szybowcowej jest wykorzystywany jako lotnisko dla samolotów Aeroklubu Jeleniogórskiego. Teren góry jest doskonałym miejscem spacerowym i widokowym na Kotlinę Jeleniogórską i Karkonosze. Na Łysej Górze w Dziwiszowie znajduje się Mikrostacja Sportów Zimowych  i Szkoła Narciarska. Szczyt Łysej Góry jest jednym z najpiękniejszych punktów widokowych Gminy Jeżów Sudecki, z którego możemy podziwiać panoramę Kotliny Jeleniogórskiej oraz Pogórza Kaczawskie – Krainę Wygasłych Wulkanów.
Do najurokliwszych miejsc należy schronisko "Perła Zachodu" w Siedlęcinie, które jest położone nad jeziorem zaporowym - Modre w Parku Krajobrazowym Doliny Bobru.
Turyści mogą podziwiać te walory podczas pieszych wycieczek po szlakach turystycznych jakie przebiegają przez naszą gminę:
Szlak zielony - biegnący z Jeleniej Góry do Strzyżowca poprzez Park Krajobrazowy Doliny Bobru/ .
Szlak niebieski -  przebiegający na terenie gminy przez Płoszczynę, Chrośnicę .
Szlak czarny (górniczy) – przebiegający od Perły Zachodu do Grodziska w Płoszczynie poprzez Wapienną, Stromiec.
W 1999 roku Jeżów Sudecki, obchodził 700-lecie powstania. Z tej okazji została wydana kronika Jeżowa Sudeckiego - Grunau w której opisana jest historia po czasy współczesne.
Gmina przez wiele lat utrzymywała bliskie kontakty z byłymi mieszkańcami Jeżowa Sudeckiego. Spotkania zawsze były wielkim przeżyciem dla dawnych mieszkańców, a nam pozwoliły na lepsze poznanie historii naszej miejscowości sprzed 1945 rok. W 2001 roku została ufundowana przez byłych mieszkańców tablica pamiątkowa, która została umieszczona na dawnej Karczmie Sądowej przy ulicy Długiej 83.Organem gminy jest Rada Gminy. Rada, która liczy 15 radnych reprezentujących mieszkańców, a jej przewodniczącym jest  Wacław Lesik. Rada Gminy sprawuje nadzór nad jednostkami organizacyjnymi gminy, którymi są:
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jeżowie Sudeckim,
- Szkoły Podstawowe w Siedlęcinie i Czernicy,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Jeżowie Sudeckim.
Od 1992 roku Gmina Jeżów Sudecki jest członkiem Stowarzyszenia Gmin Polskich "Euroregionu Nysa", a delegat gminy Edward Dudek jest członkiem konwentu i skarbnikiem stowarzyszenia.
Gmina przystąpiła również do Stowarzyszeń:  „Partnerstwo Izerskie” i Kaczawskie
Gmina podpisała porozumienie gminne z gmina niemiecką Vierkirchen i gminą czeską Paseky nad Jizerou.
Na terenie Gminy funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna, która ma swoje drużyny w Jeżowie Sudeckim, Siedlęcinie, Czernicy, Płoszczynie. Jednostki  Czernica i Jeżów Sudecki działają            w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.
Dbając o kondycję fizyczną mieszkańcy i Stowarzyszenia mają do swojej dyspozycji obiekty sportowe – halę sportową i boiska sportowe. Dzieci mogą zdobywać sprawność fizyczna również na wielu placach zabaw. Mieszkańcy będą mogli również korzystać z siłowni zewnętrznych.
Sąsiedztwo Jeleniej Góry i rozwinięta komunikacja publiczna powoduje olbrzymie zainteresowanie jej mieszkańców terenami budowlanymi na terenie naszej gminie. Widok na panoramą Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej wpływa na atrakcyjność tych terenów pod zabudowę budownictwa mieszkaniowego i usługowego .
Z wyrazami szacunku
Edward Dudek

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

Administratorem podanych przez Ciebie danych będzie Urząd Gminy Jeżów Sudecki , ul. Długa 63, 58-521 Jeżów Sudecki, nr telefon: 75 7132 254
1. W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, Adam Szumowski adres e-mail: adam@szumowski.com.pl
2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
a) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Jeżowie Sudeckim na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
b) wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Jeżowie Sudeckim na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
a) podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
b) podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
5. W związku z przetwarzaniem przez Twoich danych osobowych w każdej chwili masz prawo do:
a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
6. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia.
8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy w Jeżów Sudecki. Przy czym podanie danych jest:
a) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
b) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niemożliwość zawarcia umowy.
9. Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobne doniosłe skutki.